Werkwijze Van den Eijnden Advies

Uw vraag, ons aanbod

Mocht u nog vragen hebben over ons aanbod of eventueel andere vragen dan mag u natuurlijk altijd bellen of mailen. Daar zijn we blij mee en een afspraak is zo gemaakt.

Persoonlijke effectiviteit

Wij bekijken samen met de deelnemer de vraag of vragen, bekijken dan wat de beste aanpak is en dan kunnen we snel aan de slag.

Vitaal en duurzaam inzetbaar

In dit programma zetten wij eerst de volgende 7 stappen:

  1. samen met de deelnemer gaan we op een speelse manier op zoek naar de kwaliteiten
  2. daaruit benoemen we de 5 kernkwaliteiten
  3. en maken de kernkwadranten. Een prima instrument voor coaching en zelfcoaching
  4. vanuit de 5 kernkwaliteiten bepalen we de (voorlopige) ster-rol
  5. nu brengen we de bezieling in kaart
  6. we formuleren de persoonlijke waarden
  7. en we benoemen de definitieve ster-rol

Dan gaan we onderzoeken of deze ster-rol helemaal correspondeert met de huidige functie. Zo ja, prima, zo nee dan gaan wij de deelnemer leren hoe gedrag of houding te veranderen als dat nodig is. Soms ook kan de deelnemer accenten in het werk enigszins veranderen zodat functie en ster-rol dichter bij elkaar komen.
Een Persoonlijk Actie Plan wordt nu opgesteld en besproken met de direct leidinggevende. Hierin staat wat de deelnemer gaat aanpassen en vraagt aan de organisatie, daar waar nodig, om hem daarin te faciliteren. Dit plan wordt onderdeel van het persoonlijk dossier en een mooi instrument bij beoordelingsgesprekken.

Blijken ster-rol en functie het helemaal niet bij elkaar te passen dan is outplacement misschien een goede optie.

Hoogst persoonlijk klankbord

Zoals aangegeven is deze dienstverlening bedoeld voor hooggekwalificeerde leiders, managers, specialisten, professionals, ondernemende medewerkers, ondernemers en vrijdenkende mensen. Deelnemers kunnen hun vragen, zorgen, dilemma´s en twijfels in het volste vertrouwen delen met een goede gesprekspartner die bijzonder goed kan luisteren. Het resultaat zal zijn dat de deelnemer antwoorden krijgt op vele vragen, de zelfkennis zal toenemen, de persoonlijke effectiviteit, het zelfsturend vermogen en de vitaliteit zullen groeien.

Outplacement

Ook hier maken we de eerste 7 stappen zoals beschreven bij Vitaal en duurzaam inzetbaar. Aansluitend vertalen we de ster-rol naar het Aanbod aan de wereld. We maken nu het Resumé; een toekomstgericht CV waarin het Aanbod centraal staat. Met dat Aanbod gaan we, samen met de deelnemer, op zoek naar de bijpassende Vraag via netwerken en solliciteren. Vraag en Aanbod staan dus steeds centraal en dat geeft de deelnemer een gevoel van gelijkwaardigheid.