De ster-rol van de medewerkers

Laat ze ook de sterren van de hemel spelen !

Wist u dat iedereen veel meer kwaliteiten heeft dan hij of zij denkt. Als we samen op een speelse manier gaan zoeken dan blijkt dat het er vaak méér dan 30 zijn. Heel mooi; dat geeft energie!

We gaan deze kwaliteiten groeperen in ongeveer 5 logische groepen. Iedere groep krijgt nu een alomvattende benaming; dat zijn de "Kernkwaliteiten".

Nu gaan we op zoek naar een beeld of een metafoor dat die verzamelde kernkwaliteiten in één of enkele woorden weergeeft, de "Ster-rol". Dat is de rol die men speelt als men alle (kern)kwaliteiten mag etaleren en inzetten. Men speelt de sterren van de hemel.
Dit is de voorlopige ster-rol want er komen nog enkele aanvullingen.

Nu gaan we zoeken naar de echte energiebron; de bezieling of passie.

En als laatste brengen wij de persoonlijke waarden in beeld. Wat wil de deelnemer graag bijdragen aan de wereld?

De voorlopige ster-rol en je bezieling en je waarden vormen nu de definitieve ster-rol. Hiermee is een belangrijke stap gezet.
De deelnemer weet nu welke rol hij/zij moet spelen om zichzelf en de omgeving gelukkig te maken.
En als hij dan ook nog uw organisatie ervaart als een plezierige, stimulerende werkomgeving dan hebt u de ideale werknemer.
Deze man of vrouw speelt iedere dag zijn/haar ster-rol en levert zo een fantastische bijdrage aan uw organisatie.