Iedereen wil toch graag zijn of haar ster-rol spelen?

De ster-rol is de rol die iemand speelt als hij of zij alle kwaliteiten mag inzetten. Men speelt de sterren van de hemel en de persoon en de omgeving worden daar blij en gelukkig van. Zij leveren een optimale bijdrage aan hun organisatie. Hierbij onze programma´s die ontwikkeld zijn om uw medewerkers hun ster-rol te laten spelen:

Persoonlijke effectiviteit

Een kort en krachtig coachingsprogramma waarbij de deelnemer leert het gedrag en/of de houding te veranderen waar dat gewenst of noodzakelijk is. Denk hierbij aan communicatie, samenwerking, houding, zorgvuldigheid, enz.). Zijn of haar persoonlijke effectiviteit zal sterk verbeteren en de persoon zelf, de collega´s, leidinggevenden en de organisatie zullen daar de vruchten van plukken.

Vitaal en duurzaam inzetbaar

Een coachingsprogramma om weer glans te kunnen geven aan de deelnemer en de huidige functie. Met dit programma leert de deelnemer de kwaliteiten, kernkwaliteiten, bezieling, waarden en voorwaarden te benoemen. Nu kun deze ook weer voluit zijn of haar ster-rol gaan spelen en het (hernieuwd) aanbod aan de organisatie gaan formuleren. Daardoor zal de deelnemer (weer) met succes zijn/haar huidige functie duurzaam kunnen invullen.

Kan ingezet worden als individueel programma en ook als groepsprogramma.

Hoogst persoonlijk klankbord

Bedoeld voor hooggekwalificeerde leiders, managers, specialisten, professionals, ondernemende medewerkers, ondernemers en andere vrijdenkende mensen. Ook zij hebben de behoefte om in het volste vertrouwen te kunnen klankborden en vragen, zorgen, dilemma´s en twijfels met iemand te kunnen delen.

Meestal uitgevoerd in de vorm van een abonnement van 5 of 6 uitgebreide gesprekken.

Outplacement

Moet uw medewerker op zoek naar een nieuwe baan? Wij hebben een zeer ruime ervaring met outplacement en zijn daarin ook succesvol.
Met onze intensieve aanpak gaan we samen met de deelnemer op zoek naar zijn of haar ster-rol, bezieling en waarden en omschrijven we het ideale toekomstperspectief. Dat is het persoonlijke AANBOD aan de wereld. Nu gaan we alle noodzakelijke instrumenten ontwikkelen en ondersteunende middelen inzetten om dit ideale toekomstperspectief te realiseren.

Wordt meestal ingezet als individueel programma en kan ook groepsgewijs.

Andere vragen?

Mocht U nog andere vragen hebben over duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en over de genoemde programma´s dan willen we daar graag met u over praten. Mocht u wensen of ideeën hebben over een eigen programma dat toegespitst is op uw vragen dan willen wij daar graag naar luisteren en een optimaal voorstel voor u maken.